سلام........

امشب رادیو هفت بااجرای امیرعلی نبویان هست.......... 

با موضوع صدای های عجیب و غریب و البته چندش اور مثل صدای نا هنجار هورت کشیدن یا با نی نوشابه خوردن یا کشیده شد ناخن بر روی سطح ها .........

/ 0 نظر / 14 بازدید